کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی


مزایای سازه فضاکار


از مزایای این نوع از سازه میتوان به موارد زیادی اشاره که کرد که بصورت خلاصه در ذیل اشاره ای شده است:


 • مزیت حمل و نقل سریع، اجزا وقطعات سقف سازه فضاکار از کارخانه به محـل احداث پروژه
 • امـکان نصب تاسیسات الکتریکی ،برودتی و حرارتی از میـان لایه هـای سقف سازه فضاکار
 • مزیت استحکام بیشتر به دلیل تقسیم بار و فشار در همه جهات سقف سازه فضاکار در زلزله
 • قابلیت اجرای سازه فضاکار در اقلیم ها و شرایـط آب و هوایی ،حتـی در فصـول غیـرممکن
 • کاهش هزینه حمل و نقل دراجرای سازه فضاکار به دلیل همـگونـی قطعات بـه نسبت سوله
 • امکان احداث سازه هایی با دهانه های بزرگ بـا اجرای و کاهش قیمت سـازه به نسبت سوله
 • نصب واجرا پوشش هایی مانند،ساندویچ پانل پلی اورتان،شیشه ، پلی استایرن و پشم سنگ
 • استحکام و مقاومت بالا در برابرآتش سوزی و انفجار ،ایمنی بیشتر و ضایعات کمتر در حوادث
 • قابلیت افـزایش و تـوسعه سـازه بـدون تخـریب سازه و اجرای سقف سازه فضاکار مضاعف
 • کاهش هزینه های تمام شده سازه در مقایسه با سایر روش های ساخت و اجرای مانند سوله
 • مزیت کاهش ستون های میانی و افزایش بهره وری درمحیط پوشش سازه هـا بـه نسب سوله
 • افـزایش سرعت درساخت سازه فضاکار و اجرای سازه فضاکار به دلیل تکرار شونـدگی قطعات
 • امکان بازکردن و نصب مجدد سازه فضاکار بدون دور ریزشدن قطعات سازه فضاکاردر پروژه ها
 • امکان ساخت و اجرای سازه فضاکار همزمان با سایر مراحل اجرای ابنیه و تاسیسات در پروژه
 • کاهش هزینه های سربار ،جرثقیـل ،تجهیز کارگاه ،دستـمزد در ساخت و اجرای سازه فضاکار
 • دکوراتیو بودن سازه فضاکار در طرح های معماری و انعطاف پذیری و کاهش هزینه زیبا سازی


سازه فضاکار