کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی


سازه فضایی
سازه فضاکار
سازه فضایی
سازه فضاکار


پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) استانداری تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر تبریز طراحی تولید و اجرا شده است.