منوی دسته بندی

قیمت سازه فضاکار و سازه فضایی

قیمت سازه فضایی

قیمت سازه فضایی و سازه فضاکار از لحاظ وسعت پروژه و مکان و شرایط جوی و در آخر به اندازه تجهیزات و اجرای آن بستگی دارد

اجرای سازه فضاکار در پروژه

اجرای سازه فضاکار در پروژه

اجرای سازه فضاکار در پروژه اجرای سازه فضاکار در پروژه به چهار روش انجام می‌شود. برای روش نصب سازه فضایی روی سطح زمین با توجه به شرایط جوی و نوع سازه…

انواع سازه فضاکار

انواع سازه فضاکار

انواع سازه فضاکار انواع سازه فضاکار یک سیستم خرپای سه بعدی است که دهانه‌های آن در دو جهت گسترش یافته‌اند و اعضای آن فقط تحت تأثیر کشش و فشار قرار…

type_icon_سازه فضایی قوسی سازه ها سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی دالان مانند استفاده میشود سازه فضاکار چلیکی به شکل نیم استوانه ای می باشد. در اين نوع سازه فضاکار قوسی یا چلیکی…

type_icon_سازه فضایی فرم آزاد سازه ها سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد سازه فضایی فرم آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است. به گونه ای که استفاده از این سازه ها گسترش زیادی داشته است….

type_icon_سازه فضایی گنبدی سازه ها سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی دارای اهمیت ویژه‌ای است. با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت. سازه‌ های ‌فضایی به‌دلیل…

type_icon_سازه فضایی تخت سازه ها سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت سازه فضایی تخت یا سازه فضاکار تخت ( مسطح ) به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود ….

سازه فضایی چیست

سازه فضایی چیست

سازه فضایی چیست سازه فضایی چیست: سازه هایی سه بعدی است که قابلیت انتقال تمامی بارهای وارده بر سیستم شبکه سازه فضایی را دارد. به گونه ای که نیرو های…