منوی دسته بندی

سازه های فضایی

سازه های فضایی سازه ای سه بعدی است که قابلیت انتقال تمامی بارهای وارده بر سیستم شبکه سازه فضایی را دارد. به گونه ای که نیرو های اعمال شده بر سازه فضاکار به راحتی به تکیه گاه ها انتقال یافته و سبب پایداری و استحکام سازه سه بعدی میشوند.

اجزای سازه های فضایی

تمام اجزا در این سیستم تحت تاثیر کشش و فشار قرار دارند. به عبارت دیگر، سازه فضایی شبکه منظم و پیوسته و مدولاری است که بصورت یکپارچه و سیستمی عمل میکند. اعضا و پیوندهای سازه فضایی، شکلی سه بعدی را ترسیم می کنند.

ویژگی سازه های فضایی

به هر قطعه از سازه فضایی یک فریم گفته می ‌شود. استحکام این سازه‌ ها از طریق محاسبه بارهای خمِشی وارد شده به سازه است که خود به دو قسمت بارهای کششی و فشاری در طول هر پایه یا فریم منتقل میشود.

سازه های فضاکار

با اتکا به قدرت ساختاری ذاتی مثلث متساوی اضلاع تعریف می شود. این قاب فضایی در دهه 1900 توسط الکساندر گراهام بل طراحی شد اما کاملا محقق نشده بود تا بعدا ریچارد باکمینستر فولر از آن برای ساخت گنبدهای ژئودزیکی خود استفاده کرد.

type_icon_سازه فضایی قوسی سازه ها سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی دالان مانند استفاده میشود سازه فضاکار چلیکی به شکل نیم استوانه ای می باشد. در اين نوع سازه فضاکار قوسی یا چلیکی…

type_icon_سازه فضایی فرم آزاد سازه ها سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد سازه فضایی فرم آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است. به گونه ای که استفاده از این سازه ها گسترش زیادی داشته است….

type_icon_سازه فضایی گنبدی سازه ها سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی دارای اهمیت ویژه‌ای است. با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت. سازه‌ های ‌فضایی به‌دلیل…

type_icon_سازه فضایی تخت سازه ها سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت سازه فضایی تخت یا سازه فضاکار تخت ( مسطح ) به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود ….