منوی دسته بندی

سازه ها

سازه های فضاکار

سازه های فضایی ( فریم ها ) انواع مختلفی دارند و در پروژه های سازه فضاکار طراحی و اجرا میگردد. از انواع مختلف سازه های فضایی میتوان:

  • سازه فضایی تخت
  • سازه فضایی گنبدی
  • سازه فضایی فرم آزاد
  • سازه فضایی قوسی

نام برد که در مکان های مختلف قابل اجرا هستند.

شرکت آسمان گستر با بیش از 15 سال سابقه توانسته در طراحی و تولید و اجرای سازه هـای فضاکار کارنامه درخشانی در تحویل پروژه ها داشته باشد.

سازه فضایی تخت

در سـازه فضایی تخت به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود. این سـازه می تواند دارای یک ، دو یا سه و حتی چند لایه باشند.

سازه فضایی گنبدی

سـازه فضایی گنبدی دارای اهمیت ویژه‌ای است. با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سـازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت.

سازه فضایی فرم آزاد

این سـازه فضایی فرم آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است. به گونه ای که استفاده از این سـازه ها گسترش زیادی داشته است.

سازه فضایی قوسی

از این سازه فضایی قوسی بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی دالان مانند استفاده میشود سازه فضاکار چلیکی به شکل نیم استوانه ای می باشد. در اين نوع سازه فضاکار قوسی یا چلیکی از ستون استفاده نشده و روی یک بدنه که به تکیه گاه متصل است قرار می گیرند.

ویژگی سازه هـا

استحکام این سـازه‌ ها از طریق محاسبه بارهای خمِشی وارد شده به سـازه است که خود به دو قسمت بارهای کششی و فشاری در طول هر پایه یا فریم منتقل میشود.

type_icon_سازه فضایی قوسی سازه ها سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی دالان مانند استفاده میشود سازه فضاکار چلیکی به شکل نیم استوانه ای می باشد. در اين نوع سازه فضاکار قوسی یا چلیکی…

type_icon_سازه فضایی فرم آزاد سازه ها سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد سازه فضایی فرم آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است. به گونه ای که استفاده از این سازه ها گسترش زیادی داشته است….

type_icon_سازه فضایی گنبدی سازه ها سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی

سازه فضایی گنبدی دارای اهمیت ویژه‌ای است. با صنعتی شدن و توسعه دنیای مدرن تقاضا برای استفاده از سازه های با دهانه های بزرگ افزایش یافت. سازه‌ های ‌فضایی به‌دلیل…

type_icon_سازه فضایی تخت سازه ها سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت سازه فضایی تخت یا سازه فضاکار تخت ( مسطح ) به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود ….