منوی دسته بندی

سازه فضاکار فرم آزاد

type_icon_سازه فضایی فرم آزاد سازه ها سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد

سازه فضایی فرم آزاد سازه فضایی فرم آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است. به گونه ای که استفاده از این سازه ها گسترش زیادی داشته است….