منوی دسته بندی

سازه فضایی تخت

type_icon_سازه فضایی تخت سازه ها سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت

سازه فضایی تخت سازه فضایی تخت یا سازه فضاکار تخت ( مسطح ) به ترکیب یک سیستم یک یا چند وجهی با لایه های واحد شبکه گفته می شود ….