منوی دسته بندی

سازه فضایی قوسی

type_icon_سازه فضایی قوسی سازه ها سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی

سازه فضایی قوسی بیشتر برای پوشش سطوح مستطیلی دالان مانند استفاده میشود سازه فضاکار چلیکی به شکل نیم استوانه ای می باشد. در اين نوع سازه فضاکار قوسی یا چلیکی…