منوی دسته بندی

قیمت سازه فضاکار

در این نوشته با پارامترهایی که در قیمت سازه فضاکار تاثیرگذار است، آشنا میشویم. مسئله قیمت سازه فضایی همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است .

بعدهای مختلف قیمت سازه فضاکار

الف. از بعد قیمت تمام شده سازه

ب. از لحاظ مقاومت سازه در برابر مسائل مختلفی نظیر آتش سوزی و زلزله

پ. از بعد سرعت اجرای پروژه

ت. از لحاظ قابلیت فرم پذیری و انعطاف سازه

قطعا یکی از مهم ترین بعدها، قیمت تمام شده سازه می باشد.

قیمت تمام شده سازه فضاکار

اولین مسئله ای که در قیمت سازه مورد توجه است المان های به کار رفته در سازه فضایی می باشد. منظور از المان همان لوله هایی است که در سازه فضایی به کار میرود.

موارد مهم در قیمت سازه

  • ارتفاع سازه فضایی
  • موقعیت و محل نصب سازه فضاکار
  • مشخص شدن وضعیت اطراف سازه فضاکار (باید مشخص شود اطراف سازه ساختمان وجود دارد یا نه)
  • آیا چیزهایی نظیر جرثقیل و… روی سازه نصب می شوند یا نه
  • نوع پوشش سقف
  • ضخامت سازه فضایی
  • رنگ مصرفی در سازه فضایی
  • تاثیر قیمت گوی بر قیمت سازه فضاکار
  • تاثیر چلیک ها و گنبدهای سازه فضایی در قیمت نهایی
  • قیمت تولید بشقابک، پیچ و جوش

با توجه به اجزاء تشکیل دهنده سازه های فضائی، المان های سازه های فضائی از اهمیت بالایی برخوردار هستند.برای تولید سازه فضائی از المان های سازه همان لوله استفاده میشود که تاثیر زیادی در قیمت دارند. به گونه ای که :

الف) قیمت مصالح خام لوله سیاه جوشی( درزدار) با قیمت لوله سیاه مانسمان ( بدون درز)متفاوت است. همچنین با قیمت لوله گالوانیزه نیز متفاوت است. بدیهی است ارتباط مستقیمی بین قیمت نوع لوله مصرفی و قیمت سازه فضاکار وجود دارد.

ب) هزینه تولید المان ها سازه فضائی(سازه های فضاکار) با لوله گالوانیزه با هزینه تولید المان ها با استفاده از لوله سیاه متفاوت است. چراکه گالوانیزه برداری المان های سازه به منظور افزایش کیفیت جوش المان ها هزینه بر است . همچنین عایق نمودن محل جوش ها پس از اتمام جوشکاری المان ها امری بسیار مهم و اجتناب ناپذیر است

ج)میزان تراکم لوله مصرفی از لحاظ متراژ لوله مصرفی و وزن لوله بکار رفته تاثیر مستقیمی در قیمت تمام شده دارد.